Warning: Constant automattic\jetpack\extensions\social_previews\FEATURE_NAME already defined in /home/badteam/camscalarasi.ro/wp-content/plugins/jetpack/extensions/blocks/social-previews/social-previews.php on line 14
Prezentare – Centrul de Asistență Medico Socială Călărași
+0242 311 735 Str. Progresului nr.4 bis, Mun. Călăraşi, jud.Călăraşi

Prezentare

Prezentare

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi este o instituţie de interes public judeţean,   cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, care are rolul de a asigura       la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă medico-socială, prin acordarea de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor vârstnice cu diferite afecţiuni cronice, cu domiciliul stabil în localităţile judeţului Călăraşi.

În vederea realizării atributelor sale, Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi îndeplineşte exclusiv o funcţie de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare asigurării serviciilor medicale, de îngrijire şi sociale, persoanelor cu nevoi socio-medicale.

Serviciul social ,,Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi ‘’ , cod serviciu social 8710 este administrat de furnizorul ‘’Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi’’, acreditat conform Certificatului de acreditare nr.000268,seria AF, deţine Licenţa de funcţionare nr.0000006,seria LF, CUI 19090039, cu sediul în loc.Călăraşi, jud.Călăraşi, strada Progresului nr.4 bis.

 

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, aprobate prin H.G.nr.412/2003, Instrucţiuni nr.1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale ; Ordinul nr.491/2003 pentru aprobarea grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale ;Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; O.G.nr.68/2003 privind serviciile sociale.

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi, cu sediul în localitatea Călăraşi, jud.Călăraşi este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 68/18.07.2003 modificată şi completată cu Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr.55/21.03.2022 , având o capacitate de 25 de paturi , la sediul din Călărași,Strada Progresului,nr.4 bis.

C.A.M.S.este organizată şi funcţionează ca instituţie bugetară, rezidenţială cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, având rolul de a acorda permanent asistenţă medico-socială,internare permanentă şi gardă permanentă bolnavilor cu afecţiuni cronice care au domiciliul în localităţile judeţului Călăraşi