Warning: Constant automattic\jetpack\extensions\social_previews\FEATURE_NAME already defined in /home/badteam/camscalarasi.ro/wp-content/plugins/jetpack/extensions/blocks/social-previews/social-previews.php on line 14
Finantarea CAMS Calarasi – Centrul de Asistență Medico Socială Călărași
+0242 311 735 Str. Progresului nr.4 bis, Mun. Călăraşi, jud.Călăraşi

Finantarea CAMS Calarasi

Finantarea Centrului de Asistenta Medico-Sociala Calarasi

Bugetul de venituri și cheltuieli al unității este estimat pentru a asigura toate resursele necesare pentru asigurarea serviciilor sociale în cadrul unității cel puțin pentru a asigura standardele minime de calitate.
Finanțarea cheltuielilor unității este asigurată prin:
a.) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b.) bugetul local al judeţului Călaraşi;
c.) bugetul de stat;
d.) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate.

Bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţilor de asistenţă medico-socială se aprobă de către Consiliul Judeţean și cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană, în conformitate cu legislația în vigoare.
Cheltuielile curente şi de capital ale unităţilor de asistenţă medico-socială se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate din bugetul local. Aceste subvenții sunt acordate pentru asigurarea serviciilor sociale, în condițiile legii, pentru cheltuieli de întreținere, gospodărire, reparații, consolidări și dotări necesare pentru buna funcționare a unităților respective.

Veniturile proprii ale unităţilor de asistenţă medico-sociale se constituie din:
a.) Sume decontate de către Direcţia de Sănătate Publică Călăraşi în baza Hotărârii Guvernului nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale;
b.) Contribuţii personale ale beneficiarilor .