+0242 311 735 Str. Progresului nr.4 bis, Mun. Călăraşi, jud.Călăraşi

Contributia lunara stabilita

Contributia lunara stabilita/asistat

Contributia lunara de intretinere datorata de persoanele institutionalizate in Centrul de Asistenta Medico-Sociala Calarasi este stabilita in cuantum de 40% din veniturile lunare ale acestora, conform hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 104/31.08.2010 .

Plata contribuţiei se poate face la sediul unităţii (la caserie) luni –vineri orele 8,00- 15,00, in cont prin virament ordin de plată RO81TREZ20121G331300XXXX cod fiscal 19090039 la Trezoreria Calarasi sau prin mandat poştal pe adresa unităţii.